Smågnagare

Så sköter du dina smågnagare

De är små, söta och lättskötta. Det är kanske så många tänker när de väljer skaffa en guldhamster, ett marsvin eller någon annan smågnagare. Men även de här små djuren ställer krav på dig som ägare och du måste känna till och följa de djurskyddsbestämmelser som finns för smågnagare som hålls som sällskapsdjur.

Djuren behöver sysselsättning och social kontakt

Gnagare lever ofta i familjegrupper eller kolonier. Huvudregeln är därför att du ska hålla djuren i par eller grupp. Detta gäller dock inte guldhamstrar som vanligen är aggressiva mot artfränder.

En stimulerande miljö är en viktig faktor för att gnagare ska kunna bete sig naturligt. Djuren bör ha tillgång till anordningar som går att klättra på och krypa under.

Vill gärna bygga bo

Många av de gnagararter som hålls som sällskapsdjur har ett starkt behov av att bygga bo. Därför ska guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ha tillgång till material som går att fläta samman. Det kan till exempel vara halm och hö.

Guldhamster och flera andra gnagararter samlar in foder och skapar foderförråd. Det är viktigt att djuren får vara i en miljö där detta beteende är möjligt. Du bör också tänka på att vissa arter ska ha grävmöjligheter.

Skötsel av tänder och klor

Tänderna på gnagare växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Detta är anledning till att gnagare alltid ska ha tillgång till gnagmaterial, till exempel grenar med bark, pinnar eller rötter. Det är också viktigt att man inspekterar och klipper klorna på marsvin vid behov.

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

  • Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss ska ha fri tillgång till foder.
  • Marsvin, chinchillor och degusråttor ska ha fri tillgång till grovfoder, till exempel hö eller gräs. Marsvin ska dessutom ges daglig tillförsel av vitamin C.
  • När utfodring av marsvin, chinchillor och degusråttor förändras ska det ske successivt. Detta är speciellt viktigt när utfodringen ändras från hö till färskt gräs.

Miljön där gnagarna hålls

Minsta utrymme

Även de här små djuren behöver ha gott om plats att röra sig på. Djurskyddslagen anger hur stora burarna eller de andra utrymmena där djuren lever minst ska vara. Ytan får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan. Eventuella hyllplan räknas inte in i ytan.

Minimimått för utrymmen där smågnagare hålls

Djurart

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

 
Marsvin0,3 m²0,15 m²0,4 m0,25 m 
Guldhamster0,12 m²0,06 m²0,25 m0,2 m 
Dvärghamster0,09 m²0,045 m²0,2 m0,2 m 
Chinchilla0,5 m²0,25 m²0,5 m1,0 m 
Degu0,3 m²0,15 m²0,4 m0,4 m 
Brun råtta0,18 m²0,06 m²0,3 m0,3 m 
Gerbil0,12 m²0,06 m²0,25 m0,2 m 
Husmus0,09 m²0,018 m²0,2 m0,2 m 
Gräsmus och Taggmus0,09 m²0,03 m²0,2 m0,2 m 

Observera att honor som du använder för avel ska ha större utrymmen än de som anges i tabellen. Du hittar måtten i föreskrifterna och de allmänna råden om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur. De finns till höger.

Minsta utrymme i bolåda för smågnagare

Djurart

Minsta längd

Minsta bredd

Minsta höjd

Guldhamster
15 cm
15 cm
10 cm
Dvärghamster
14 cm
11 cm
10 cm
Chinchilla
30 cm
25 cm
20 cm
Degu
20 cm
15 cm
13 cm

Inredning i buren

Kraven på inredningen beror på vilken art av gnagare som ska hållas i buren. Det här gäller:

  • Alla gnagararter ska ha burar där botten är täckt med strömedel.
  • Du får bara använda burar med nätgolv om djuren hålls i betesburar som har direkt kontakt med marken.
  • Marsvin ska ha en burinredning där djuren har möjlighet att söka skydd.
  • Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda fylld med rent och torrt bomaterial.
  • Om flera dvärghamstrar hålls tillsammans ska alla djur samtidigt kunna få plats i en bolåda.
  • Chinchillor ska dessutom ha tillgång till sandbad och sitthyllor eller sittgren. Sandbadet ska bestå av ren och finkornig sand.

Utomhusvistelse


Gnagare får hållas i burar utomhus men aldrig i miljöer där temperaturen understiger 0°C.

Vill du veta mer?

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur kan du läsa mer om bestämmelserna. Föreskrifterna finns till höger.  

Om dina djur blir sjuka


Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din gnagare inte mår bra.

I vissa fall behöver du ett tillstånd

Om du bedriver yrkesmässig verksamhet med gnagare behöver du ett tillstånd från länsstyrelsen. Detsamma gäller om du i större omfattning upplåter, förvarar eller utfodrar andras gnagare. En verksamhet är av större omfattning då den bedrivs med sex eller fler förvaringsutrymmen.

Kontroller


Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.