Kaniner

Så sköter du dina sällskapskaniner

Kaniner är sociala djur som behöver uppmärksamhet precis som katter och hundar. För att de ska trivas måste de skötas på rätt sätt. Du måste som ägare känna till och följa de djurskyddsregler som finns för kaniner som hålls som sällskapsdjur.

Kaniner behöver sysselsättning och social kontakt

Du bör helst hålla kaniner i par eller i grupp för att tillgodose deras behov av social kontakt. Könsmogna hanar som inte är kastrerade bör dock inte hållas tillsammans.

En stimulerande miljö är en viktig faktor för att kaniner ska kunna bete sig naturligt. Miljön i buren ska därför ge möjlighet till sysselsättning. Eftersom kaniner har ett behov av att bygga bo ska djuren ha tillgång till material som går att fläta samman. Exempel på bra material är halm och hö eller liknande.

Skötsel av tänder och klor

Kaniners tänder växer under hela livet. För att tänderna inte ska bli för långa måste djuren ha möjlighet att slipa dem. Detta är anledningen till att kaniner alltid ska ha tillgång till gnagmaterial, till exempel grenar med bark, pinnar eller rötter. Det är också viktigt att man inspekterar och klipper kaninernas klor vid behov.

Foder och vatten

Det här måste du tänka på

  • Det är viktigt att du ser till att kaninerna får vatten.
  • Kaniner ska ha fri tillgång på grovfoder som till exempel hö och gräs.
  • När utfodringen av kaniner förändras ska det ske successivt. Detta är speciellt viktigt när man byter foder från hö till färskt gräs.

Om du håller flera kaniner tillsammans bör djuren ha möjlighet att äta samtidigt. Grovfoder ges med fördel i en så kallad höhäck.

Miljön där kaninerna hålls

Minsta utrymme

Kaniner behöver plats att röra sig på. Djurskyddslagen anger hur stor yta en kanin minst ska ha. Ett utrymme för kaniner får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan som gäller till den 15 juli 2019. Hyllplan räknas inte in i ytan.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Rasstorlek

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avels- hona med kull vid grupphållning

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Liten (under 3 kg)0,5 m²0,25 m²0,5 m²0,5 m0,5 m
Medelstor (3-5 kg)0,7 m²0,35 m²0,7 m²0,6 m0,6 m
Stor (över 5 kg)0,9 m²0,45 m²0,9 m²0,7 m0,7 m

Det har kommit nya minimimått för kaniner men de träder inte ikraft förrän den 15 juli 2019. I tabellen nedan ses de mått som gäller från och med 15 juli 2019.

Minimimått för utrymmen där kaniner hålls

Kaninens vikt

Minsta tillåtna yta

Minsta yta per djur vid grupphållning

Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning

Minsta tillåtna yta per avelshona med kull

Minsta mått på kortaste sidan

Minsta höjd

Upp till 2 kg0,5 m²0,3 m²0,7 m²0,7 m²0,5 m0,5 m
2 upp till 3,5 kg0,7 m²0,35 m²0,8 m²0,8 m²0,6 m0,6 m
3,5 upp till 4,5 kg0,8 m²0,40 m²0,9 m²0,9 m²0,7 m0,8 m
4,5 upp till 6 kg0,9 m²0,45 m²1,0 m²1,0 m²0,7 m0,8 m
Över 6 kg1,0 m²0,5 m²1,2 m²1,2 m²0,8 m0,9 m
Utrymme i bolåda för avelshona med kull

Honans vikt

Minsta längd (cm)

Minsta bredd (cm)

Minsta höjd (cm)

Upp till 2 kg353030
2 upp till 3 kg353035
3,5 upp till 4,5 kg403035
4,5 upp till 6 kg504040

Inredning i utrymmet där kaninen hålls

Kaniner behöver både möjlighet att hoppa omkring och att gömma sig för att må bra. I kaninens bur eller annat utrymme ska det finns en hylla som djuren dels kan sitta på, dels gömma sig under. Storleken på hyllan ska anpassas efter antalet kaniner och alla djur i buren ska kunna sitta samtidigt på hyllan. 

Hyllan kan exempelvis vara taket på en bolåda. Botten i en kaninbur ska vara täckt med lämpligt strömedel. Nätgolv är bara tillåtet om djuren hålls utomhus i betesbur.

Utomhusvistelse

Det är tillåtet att ha kaniner i bur utomhus även under den kalla årstiden. Vintertid måste buren vara upphöjd från marken för att kyla inte ska tränga upp underifrån. Kaniner som hålls utomhus ska ha skydd mot stark värme, nederbörd, fukt, blåst, kyla och andra djur. 

Om kaniner hålls i ett utrymme där det är kallare än 0°C måste du ge dem uppvärmt dricksvatten minst två gånger per dygn.

Vill du veta mer?

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande, uppfödning och försäljning av sällskapsdjur kan du läsa mer om bestämmelserna. Föreskrifterna finns till höger.  

Om dina djur blir sjuka

Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din kanin inte mår bra.

I vissa fall behöver du tillstånd

Om du driver en yrkesmässig verksamhet med kaniner eller om du upplåter, förvarar eller utfodrar kaniner i större omfattning behöver du tillstånd från länsstyrelsen. En verksamhet är av större omfattning då du upplåter, förvarar eller utfodrar sex eller fler kaniner per år.

Utställning och tävling

Ska du ställa ut eller tävla med din kanin gäller samma regler och måttkrav som när du håller kaninen hemma. Du hittar mer information i bestämmelserna till höger.

Kontroller

Länsstyrelserna ansvarar för den lokala kontrollen av djurskyddslagen.

Här kommer du till jordbruksverket